Priser för flyttstäd

Boyta kvm    Kostnad    Kostnad efter rut        
0-80             86 kr /kvm      43 kr /kvm
81-120         74 kr /kvm      37 kr /kvm
121-150       70 kr /kvm      35 kr /kvm
151-             kontakta oss för offert

 

Priser för visningsstäd

Boyta kvm    Kostnad     Kostnad efter rut

0-80             72 kr /kvm       36 kr /kvm

81-120         64 kr /kvm       32 kr /kvm

121-150       56 kr /kvm       28 kr /kvm

151- kontakta oss för offert              

Priser för hemstäd & storstäd

Kontakta oss för mer info

* Milersättning tillkommer om 30 kr per varje påbörjad mil

* Fönsterputs från 100kr per fönster

*För flyttstäd och visningsstäd är alltid minsta

belopp 1250 kr efter rutavdrag.